All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 19 May 2012

Adelajda Xhamani, zysha qe u be gazetare...

Adelajda Xhamani: “Isha zysh tani jam gazetare”

Besonte se Big brother do t’i ndryshonte jeten dhe ne te vertete ashtu ndodhi. Nga mesuese ne nje fshat te vogel te Kavajes Adela sot punon ne nje nga redaksite me prestigjioze te shtypit te shkruar ne Tirane.

Dhe jo pak por gazetare e redaktore. Elokuenca e saj spikati qysh gjate BB2 ku ajo mori pjese por aftesine ne te shkruar e kishte pasion dhe e deshmoi duke shkruar nje rubrike me keshilla ne nje gazete te perjavshme.

“Me pelqen shume gazetaria,- thote Adela, si ajo televizive ashtu edhe shtypi i shkruar. Por ndersa televizioni me jep dhe emocione, te shkruaj me pelqen me shume jam me praktike.

E kam pak te lindur, pak nga puna si mesuese dhe te them te drejten kur me besuan ne fillim nje rubrike te perjavshme m’u duk sikur nuk do te isha e afte ta realizoja cdo jave por e kuptova qe ia dola mbane dhe tani ndihem shume mire, sidomos ne punen e re qe kam nisur”.

Dhe nuk eshte vetem shtypi i shkruar. Adela se bashku me Bjordin do te fillojne edhe kete sezon te prezantojne dhe te drejtojne programin ne fan Club “Dancing with the stars” qe behet ne Vizion plus, i cili nis se shpejti.

“Nuk mund ta fsheh qe televizioni me pelqen dhe ne kete format tashme u be edicioni i trete e si te thuash ndihem shume me mire se eksperienca ka rendesine e saj.Pervec kesaj formati i fan Clubit te krijon kontakte dhe njohje te reja.

Per me teper qe aty kerkon te japesh emocionet e konkurrenteve si dhe veshtiresite apo pershtypjet e tyre per kercimin. Me kujton shpesh Big Brotherin dhe kjo me ben shpesh te qesh me veten”.

E kujton me nostalgji ate pjese kur gjithe Shqiperia ndiqte me emocion historine e saj familjare personale por edhe raportin e dashurise qe lindi aty brenda me djalin nga Durresi qe ishte rritur ne Itali.

Shume u perloten, shume ishin skeptike qe kjo lidhje do te funksiononte sepse dukej sikur po bashkoheshin dy bote te ndryshme qe nuk kishin asnje lidhje me njera tjetren. Por ja qe sot ata vazhdojne te jetojne ende bashke.

“Nuk e kam patur shume te lehte per pune. Por mund te them se kam qene me fat. Te jetosh ne Tirane ka nje kosto dhe puna eshte e domosdoshme. Jam shume e kenaqur nga puna qe bej”.

Tani Big Brotherin e ndjek sepse i duhet edhe per shkrimet ne gazete dhe nje nga rubrikat qe Adela do te mbuloje eshte ajo e banoreve te shtepise. Te jetes se tyre ne shtepine e famshme por edhe te jetes qe kane patur perpara, te familjareve etj.

E te mendosh qe Adela ishte ajo banore e nje reality qe u shkruajt me
teper edhe pa dale nga “shtepia”. Faqe te tera mbushen shtypin mbi jeten e saj perpara, mbi familjaret e saj etj etj. Ndaj eshte interesante ta pyesesh Adelen sesi do te jete ajo ne rreshtat e gazetes per “viktimat” e radhes.

“Do jem shume realiste sepse e kam kaluar vete mbi kurrizin tim dhe e di se cfare do te thote te lexosh nga gazetat gjera te paverteta. Une jam lenduar shume dhe atehere dhe e kam ndjere qe media abuzoi shume me mua, ndaj dhe jam e sigurt qe nga ana ime do te perpiqem te mos lendoj.

Por mos te harrojme qe puna eshte pune”- thote Adela duke qeshur. Me Kavajen i ka nderprere krejtesisht lidhjet qe kur prinderit e saj dhe vellai I vogel jane transferuar te jetojne ne Itali ne nje vend afer lokalitetit ku banonte Bjordi.

E duket se jane sistemuar e ndjere mire atje sepse nuk mendojne per kthimin aq me teper qe vellai tashme po ndjek shkollen e mesme.

“E kam menduar shpesh te shkoj te shkolla ku kam dhene mesim edhe pse tashme nxenesit nuk jane me ata qe kam patur une se u bene disa vjet por me merr malli per koleget me te cilat ende ruaj kontaktet. /arjan konomi/shqip/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
ADELAJDA: "I was a teacher, now I am a journalist"

Believed that Big Brother will change lives and indeed it was. From a teacher in a small village today Kavaja Adel works in one of the most prestigious newsrooms of the print media in Tirana.

And not a few but journalist editor. Her eloquence during BB2 spikati back where she attended but the ability to write and had a passion and proved by writing an advice column in a weekly newspaper.

"I love journalism, - says Adel, such as television and the press. But while it gives television and emotions, to write more like I'm more practical.

I was born a little, little by working as a teacher and say right when I believe in beginning a weekly column it seemed to me I would not be able to realize every week but I realized that I made it and now I feel holds very good, especially in new work that I started. "

And not just the press. Adel Bjordin together to start this season and lead present in the Fan Club program "Dancing with the Stars" made in the Vision Plus, which launches soon.

"I can not hide that I love television and this format was already the third edition to say I feel much better than experience is the importance of this format saj.Përveç Fan Club to create new contacts and knowledge.

Moreover, it seeks to give emotions of competitors as well as their difficulties or impressions for dance. Often reminds me of Big Brother and it makes me laugh at myself often. "

The recalled with nostalgia that part when the whole of Albania followed with emotion the personal history of her family but also the report of the love that was born inside the boy had grown from Durres to Italy.

Many were përlotën, many were skeptical that the relationship will work because it seemed to unite two different worlds that had no connection with each other. But behold, today they continue to live together yet.

"There have been very easy to work. But I can say that I was lucky. Living in Tirana has a cost and labor is necessary. I am very pleased with the work I do. "

Now Big Brother because I should follow for writing newspaper columns and one that Adel will cover is that of the household. Their lives on the famous home life but also have had before, the family etc..

And to think that Adel was that residents of a reality that was written on
Moreover even without leaving "home". Newspapers filled pages about her life before, on her family, etc. Therefore, it is interesting to ask Adelën how it will be in rows of newspaper for the "victims" of the order.

"I'll be very realistic because I spent on my back and people know what it means to read from newspapers untrue things. I'm hurt, and then and I felt much abused media with me to and I am sure that by my side I will try not to hurt.

But do not forget that work is work "- Adel says, laughing. With Kavaja has completely stopped when the bonds that her parents and younger brother were transferred to live in Italy at a place near the locality where he lived Brother.

And seem well settled there because of late returns do not think more so now brother is attending school.

"I often thought I should go to school where I taught, although there are already students who've been me that was made several years but miss the colleagues with whom still keep contact. / Arjan Konomi / ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online