All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Tuesday, 18 September 2012

Franceska e BB5: Vajza qe na ndau, nje fanse e Ermalit

E qeshur dhe e çiltër, sikur e kishte harruar Ermalin, pasi vajza e bukur e BB5, nuk donte shumë të fliste për të. Kjo është Franceska Jace, të cilën e takuam ndërsa edhe pak minuta do të dilte në pasarelë si e ftuara kryesore në sfilatën e ‘Albi Mall’ që po organizohej në Prishtinë.

Iu prezantova normalisht si gazetar i “Kosova Sot”, por edhe si shok i Ermalit, gjë që këtë të fundit nuk e priti mirë, por ne për hir të fansave të këtij ish-çifti, e ngacmuam vajzën bionde nga Vlora. Për më tej ja se çfarë thotë Franceska e bukur.

Franceska je në Prishtinë, arsyeja?
Franceska BB5: Jam e ftuar te ‘Albi Mall’ për sfilatën, është një kënaqësia për mua, pasi nuk është hera e parë  në një sfilatë.

Ti do të jesh princesha e kësaj sfilate, mbrëmjeje?
Franceska BB5: (Nuk është e sigurt, shikon rrotull) Po.

Dhe besoj se edhe pagesa është e mirë?
Franceska BB5: Nuk qahem (qesh).

Kush po të shoqëron, me kë ke ardhur?
Franceska BB5: Kam ardhur vetëmErmali ku është, ka ikur?
Franceska BB5: Ermali është në pushime në Bora Bora. (Qesh)

Kam dëgjuar se do të jesh në një TV, me një program? Çfarë lloji program e shikon veten?
Franceska BB5: Këto janë planet e mia më të afërta, nuk kam vendosur ende. Ndoshta ndonjë program rinor, apo muzikor nuk i dihet, dhe do të jem vetëm.

Ai mesazhi që ia lexove në telefon Ermalit, kush ishte, ndonjë vajzë Vip, apo?
Franceska BB5: Ishte nga një adhuruese e tij e flakët, jo personazh i njohur, një vajzë që ndoshta e pëlqente Ermalin, apo ku ta di unë.

Emri yt i lakuar me atë, apo me këtë,  janë thjesht thashetheme, pas Ermalit ndonjë simpati?
Franceska BB5: Jam single, absolutisht jo. Kanë interes për mua, por jam mirë me familjen time, me miqtë dhe nuk e shikoj veten në një lidhje të re.

Ti e shikoje Ermalin në të ardhmen si bashkëshorti yt?
Franceska BB5: O më çmendet me këtë Ermalin-(Qesh). Jo nuk e shikoja për bashkëshort, një person që ia kaloja mirë. Martesa vjen me kalimin e kohës, lidhja jonë ishte tepër e shkurtër për të menduar këto gjëra.

Komenti i prindërve të tu për këtë ndarje?
Franceska BB5: Mirë ia bëre të keqen babi- hëhë (qesh shumë)

Ti po ndihesh mirë në Prishtinë?
Franceska BB5: Ndihem shumë mirë, po e konsideroj faktin për të ardhur e për të jetuar pse jo, pasi më duken njerëzit shumë të dashur.

E di që ti ke simpati për djemtë nga Prishtina? Ku janë më simpatikë djemtë në Tiranë apo në Prishtinë?
Franceska BB5: Jo këtë po e thua vetë ti...hahahha. Por ndoshta mua më tërheq tipi i djemve nga Prishtina. Kam pirë ujë te burimi në Prizren dhe kështu mund të ndodhë të marrë burrin nga Kosova.

Pas sfilatës do të ikësh direkt në Tiranë?
Franceska BB5: Jo do të rri të bëj qejf vetëm një ditë

Me kë?
Franceska BB5: Me veten time

Protagonistët e tjerë të BB5 i ke takuar këtu në Prishtinë
Franceska BB5: Sapo takova Metin.

Dhe ai e mori vesh që je ndarë me Ermalin
Franceska BB5: Po e kishte dëgjuar, madje biseduam…..(dhe duke qeshur ndërpret bisedën duke mbajtur fshehur diçka)

E kuptuam
Franceska BB5: Qesh/Intervistoi /Maksim Gjokaj/Kosova Sot/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Franceska not in Pristina, why?
Franceska BB5: I am invited to 'Albi Mall' for sfilatën, is a pleasure for me, because it is the first time in a fashion show.

You will be the princess of this sfilate, evening?
Franceska BB5: (Not sure, looks around) Yes.

And I believe that the payment is good?
Franceska BB5: There grouse (laughs).

Who associates with whom you come?
Franceska BB5: I came only

Ermali where it has gone?
Franceska BB5: Ermali is on holiday in Bora Bora. (Laughs)

I heard it will be on a TV with a program? What type of program sees himself?
Franceska BB5: These are my plans closer, I have not decided yet. Perhaps some musical youth program or do not know, and I will be alone.

He message he read in phone ErMaLi, who was a Vip girl, right?
Franceska BB5: It was from a fan its flames, not known character, a girl who probably liked ErMaLi, or that I know.

Your name curved with it, or are simply rumors, after ErMaLi any sympathy?
Franceska BB5: I am single, absolutely not. Have an interest in me, but I am good with my family, with friends and do not see myself in a new relationship.

You see ErMaLi in the future as your spouse?
Franceska BB5: O crazy this ErMaLi (laughs). No not looked for a spouse, a person who passes well. Marriage comes with time, our relationship was too short to think about these things.

Your parents comment for this division?
Franceska BB5: Well he did evil dad hehe (laughs more)

You feel good in Pristina?
Franceska BB5: I feel good, I regard the fact to come to live and why not, since most people look very loved.

I know that you have sympathy for the boys from Pristina? Where are the most charming guys in Tirana or in Pristina?
Franceska BB5: No this is saying to themselves ... hahahha. But maybe I attract the type of boys from Pristina. I drink the spring water in Prizren and thus may happen to take the man from Kosovo.

After the fashion show will escape directly in Tirana?
Franceska BB5: Not going to sit humor a day

With whom?
Franceska BB5: With myself

Other protagonists BB5've met here in Pristina
Franceska BB5: Once I met Metin.

And he knew that you share with ErMaLi
Franceska BB5: I had heard, even talked ..... (and laughing interrupts the conversation kept hiding something)

We understood
Franceska BB5: Laugh / Interview / Maksim Gjokaj / Kosova Sot /

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online