All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Olta BB3. Show all posts
Showing posts with label Olta BB3. Show all posts

Saturday, 10 April 2010

Big Brother Albania 3: OLTA ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3: Olta Eliminohet, Spektakli #12, 10 Prill 2010 (10.04.2010)

Olta, e eleminuara e mbremjes
Arbana u komunikon banoreve vendimin e publikut se cili prej tyre duhet te lere shtepine kete mbremje. Te gjithe duken te emocionuar, sidomos banoret qe jane ne nominim. Fillimisht ajo permend emrat e dy banoreve qe i kane shpetuar eleminimit, respektivisht Jetmiri dhe Hakiu. Ky vendim pritet me duartrokitje nga publiku. Olta dhe Manal, dy vajzat kapen perduarsh ne pritje te vendimit. Ato duken vertete te emoconuara. Arbana tregon se banorja qe eleminohet, eshte Olta duke perfunduar keshtu aventuren e saj ne kete loje. Ne fytyren e Oltes vihet re nje habi, ndersa Manal entuziazmohet e fillon te gezoje. Prane dy vajzave shkojne banoret sipas raporteve qe kane. Prane Manal shkojne Miri, Hakiu, Tatiana te cilet e pergezojne per qendrimin. Prane Oltes shkojne Klodi, Domi, Mandi, Seldi dhe Erioni qe duken te merzitur per largimin e saj. Olta pershendetet me te gjithe me radhe dhe niset per ne studio. Edhe pse nuk e jep veten, ajo duket e merzitur. Pasi del Olta, Klodi dhe Domenika qendrojne ne oborr te perqafuar e te merzitur. Ne shtepi, te tjeret duken me te qete, ndersa ne fytyren e Mirit duket gezim.

Olta ne studion e BB
Olta vjen ne studio dhe mirepritet me nje duartrokitje. Ajo shprehet se nuk e priste dhe u cudit qe doli, por kete gje e di publiku. Olta thote se ka dashur gjithnje qe te votohet si Olta, e forte e per ate qe jep aty. Arbana e pyet per pozicionimin e saj mes raportit te Erionit dhe Bertines. Ajo shprehet se ka qene korrekte ndaj tyre, s’donte te hynte ne mes apo te prishte lidhjen e tyre. Olta mendon se tek Erioni, nga sjellja e tij, ka pare se lidhja ishte nje loje e po keshtu edhe nga Bertina. Ajo thekson serish se eshte nje mike e mire me Erionin. Arbana e pyet edhe per raportin me Mirin dhe ajo tregon se u prish raporti mes tyre pas nje ofeze te tij dhe qe nuk i kerkoi asnjehere falje si dhe qe thoshte gjera jo te verteta. Biseda rikthehet serish tek Erioni. Opinionisti shprehet se nga sjellja e saj e hapur, kishte kuptuar se ajo e pelqente Erionin, por kur perseriste vazhdimisht se e kishte mik, atehere i dukej si nje hipokrite qe nuk thoshte te verteten. Olta pergjigjet se te dy, si ajo dhe Erioni kane luajtur, por nuk e do ate. Ajo pranon se nuk i pelqen ne ate aspekt Erioni e nuk do lidhej me te edhe nese do ishte i palidhur. Ariani mendon se Olta kishte vetem deshiren te bente Bertinen te ndjehej keq, por ajo thote se fillimisht donte qe ata te pranonin se pelqeheshin. Arbana e nderpret duke i thene se ajo, duke e konsideruar Erionin mik dhe qe ai u lidh me nje person qe ajo nuk pelqente, duhej te sillej ndryshe e jo ta provokonte ate. Olta mohon se e ka provokuar ashtu sic pretendojne ata. Per Erionin ajo thote se nuk eshte naiv dhe se i kupton situatat. Per Olten shfaqet edhe klipi i pergatitur per te. me pas ajo komenton me disa nga ish banoret, si Gracielen e cila u gezua tej mase kur ajo doli. Graciela i thote se ajo nuk ka pse te mbaje ate qendrim fals, se eshte zhgenjyer prej saj. Graciela pranon se ka patur simpati per te, por deri ne ditet e para pasi maska e saj ra. Edhe Rezarta flet me te. Olta tregon se kane patur nje raport te mire, deri sa Rezi beri lojen, po ajo mendon se Olta, nese do ishte shoqe e mire, do i kishte trguar per lojen e Mirit e jo ta kishte shfrytezuar situaten per te nxjerre Mirin keq. Rezarta i thote gjithashtu se ajo nuk eshte perballur kurre vetem me banoret por gjithnje ka patur me vete banoret e tjere si pershembull Aden, Bledin apo ndonje tjeter. Olta ia kthen se vetem ka hyre ne ate loje. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Olta, the eliminated of the evening
Arbana informs residents of public decision which of them should leave the house this evening. All seem excited, especially people who are in the nomination. Initially, it mentions the names of two residents who have survived elimination, respectively Jetmiri and Hakiu. This decision met with applause from the audience. Olta and Manal, the two girls caught perduarsh pending decision. Emoconuara They look real. Arbana shows that residents who eliminated, thus completing Olta is her adventure in this game. In the face of Oltes noticed a surprise, while Manal entuziazmohet begins to enjoy. Two girls go at people who have reportedly. Manal go near Miri, Hakiu, Tatiana Praise for which the position. At Oltes go Klodi, Domi, Mandi, and Erion Seldi that seem to upset about her departure. Olta greet with all the time and leave for the studio. And why not give yourself, she looks bored. After del Olta, Domenik Klodi and stay in the yard of the embrace of the upset. At home, others seem to be quiet, and we face the joy seems Miri.

Olta in the BB studio
Olta comes in the studio and welcomed with applause. She says do not wait and wonder that came out, but the public knows this. Olta says he always wanted to vote as Olta, strong and for what it gives. Arbana asks for her position among Erion and Bertines report. She says it was correct to them, s'donte entering the middle or to undermine their relationship. Olta thinks to Erion, by his conduct, has seen that the connection was a game is so well Bertina. It emphasizes again that is a good friend with Erion. Arbana also asked to report the best and it shows that their relationship broke down after one of his ofeze not never asked forgiveness and to say things not true. The conversation returns again to Erion. Opinionistin says her conduct open, he realized that she liked Erion, but when it was constantly reiterated friend, then looked like a hypocritical not saying the truth. Olta replies that the two, as she and Erion have played, but it does not. It acknowledges that we do not like that aspect of Erion not linked to the case would be unrelated. Olta Ariani thinks he only wish to make Bertinen of felt bad, but she says they initially wanted to accept that pelqeheshin. Arbana interrupts saying that she, considering Erion friend and that he was connected with a person who liked it, had to behave differently, not to provoke it. Olta denies it has provoked as they claim. For Erion it says it is not naive and understand situations. For Olten appears prepared to clips. then she comments on some of the former residents, as Gracielen which was extremely gezua when it came out. Graciela says she does not have to keep that attitude false, he is disappointed by it. Graciela admits that there was sympathy for, but up in the early days when her mask fell. Even Rezarta speak with. Olta shows have had a good report, until Rezi made game, but she thinks that Olta, if we were good friends, will trguar had to play the best I had not used its best to bring the situation worse. Rezarta also says that it is not faced only with people but never ever has had with other people like themselves Aden example, or any other Bledin. Olta turn only entered in that game.
]]

Saturday, 3 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #10, 3 Prill 2010

Nominimet 10 Big Brother Albania

Big Brother Albania 3: Nominimet 10, 3 Prill 2010 (03.04.2010)

HAKIU, JETMIRI, MANAL dhe OLTA

Perpara se te bejne nominimet e tyre, Arbana u komunikon banoreve se kete jave, njeri prej tyre do te fitoje imunitet. Ata duhet te zgjedhin prej nje kutie nga nje zarf, ai qe nuk ka ne zarf logon e DigitAlb, duhet te beje nje tjeter perzgjedhje. Nga banoret, Seldi perzgjedh ate zarf dhe keshtu atij i jepet mundesia qe te perzgjedh nje nga banoret qe ai nuk do donte te fitonte imunitetin kete jave. Seldi perzgjedh Mirin, ndersa Miri duhet te vazhdoj kete procedure, te perzgjedhe edhe ai nje banor, e keshtu me radhe. Ne fund, mbetet Domenika e cila ka te drejten qe imunitetin e fituar, t’ia jape njerit nga banoreve. Ajo pa u menduar gjate, ia kalon Seldit imunitetin e saj, duke bere keshtu qe Seldi te mos nominohet nga banoret e tjere.

Pas perfundimeve te kandidimeve, ne kandidim per kete jave shkojne kater banore, Jetmiri, Manal, Olta dhe Hakiu.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Before making their nominations, Arbana communicates residents this week, one of them will win immunity. They must choose from a box from an envelope, he was not in the envelope logo DigitAlb must make another selection. By residents, it selects Seldi envelope and thus he is given the opportunity to select one of the people that he would not want to win immunity this week. Seldi select the best, while Miri must continue this procedure, he chose a resident, and so on. In the end, which remains Domenik has the right to the acquired immunity, to give one of the residents. Without thinking it over, it goes Seldit its immunity, thus making Seldi not nominated by other people.

After kandidimeve conclusions, we nomination for this week go to four people, Jetmiri, Manal, Olta and Hakiu.
]]

Big Brother Albania 3: BERTINA PERBALLET me OLTEN dhe ADEN!

Bertina Olta Ada Big Brother AlbaniaBertina perballet me Aden dhe Olten

Bertina ndodhet ne studion e Big Brother dhe Vellai i Madhi jep mundesine qe ajo te perballet me Aden. Keshtu te dyja vajzat shkojne ne qender te studios dhe fillojne te debatojne e replikojne njera-tjetren dhe arsyeja eshte Erioni dhe ndjenjat per te. bertina shprehet se nuk e dinte se vfare kishte ndodhur, por kur i a pare kur doli, nuk i priste fjalet e Ades te cilat iu duken teper fyese dhe ofenduese, te thena per te. ajo shprehet se ndjehet mire qe nuk e beri shoqe ate. Ne lidhje me Erionin, ajo shprehet se Ada nuk duhet te sillet si adoleshente, por ajo ia kthen se nuk e di se cfare ka kuptuar Bertina, por ajo qe ka thene Ada, ka te beje vec me miqesine mes saj dhe Erionit. Bertines i jepet mundesia qe te flase edhe me Olten. Olta shprehet se me Erionin ka nje miqesi dhe e shikon ate si mik te vertete. per te shfaqet nje klip me momente ku ajo me Erioni qendrojne prane, perkedhelen e puthen ne faqe, ndarja mes Erionit e Bertines pas eleminimit te saj e gjendja e keqe emocionale e tij, apo edhe komentet e gjykimin e Seldit ndaj Oltes per sjelljet e saja. Bertina flet me Olten dhe e pyet nese ndjehet e liruar tashme, por ajo pergjgijet se Erioni ndihet i tille. Bertina e pyet se cfare nenkupton ajo kur perqafon Erionin dhe i shkel syrin grupit te saj per kete veprim, ai i behet nje shoku te ngushte kjo. Olta pergjigjet se ne nje miqesi te sinqerte, behen edhe sjellje te tilla, brenda limiteve. Bertina i thote gjithashtu se lta eshte shprehur se donte ta demaskonte e ta degjeneronte Erionin, por ajo e mohon kete fakt. Olta shprehet se ka patur tendencen qe me sjellejt e saja, te beje Bertinen te pranoje ndjenjat per Erionin, ndersa Erioni qe te shtendosej. Per ta jepet edhe nje klip ku shfaqet Erioni i cili shprehet se nuk do donte te krijonte lidhje, se nje lidhje nuk e ben qe te jete i lirshem dhe se me Aden do donte te kishte afrimitet. Bertina e kundershton kete klip dhe mendon se eshte montazh. Ne dhomen e rrefimit thirret Erioni i cili konfirmon se eshte fjala e tij dhe se do donte qe me shprehejn e fundit, te tregonte se do donte te kishte shoqeri me Aden. Ada mendon se kjo ishte pergjgija me e mire per Bertinen. Bertina kerkon te flase me Erionin, por nuk mundet me te pakten per momentin. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Bertina faces Aden and Olten

Bertina studio is located in the Great Big Brother and it gives the opportunity to face Aden. So both girls go to the center of the studio and begin to debate the replikojne each other and the reason is to Erion and feelings. bertina says vfare did not know had happened, but when when it first came out, do not expect words grandsons that had looked highly offensive and insulting, to say to. she says it feels good friends that did it. In connection with Erion, it says that Ada should not behave like teens, but it turn I do not know what Bertina understand, but she said Ada, deals only with the friendship between her and Erion. Bertines given the opportunity to speak with Olten. Olta Erion says to a friendship there and sees it as a real friend. to show a clip with moments where she stay at Erion, perkedhelen the kiss on the page, the division between the Bertines Erion after its elimination of bad emotional state of his or comments to Oltes Seldit trial for its behavior . Bertina talk to Olten and asks if feels free now, but it feels pergjgijet that such Erion. Bertina and asks what it means when perqafon wink Erion and her group for this action, he becomes a close friend that. Olta replies that in a sincere friendship, and made such behavior, within limits. Bertina lta also says he wants to express is exposed and to degjeneronte Erion, but she denies this fact. Olta says that the trend had its sjellejt, Bertinen do accept feelings for Erion Erion that while shtendosej. For it is also a clip where Erion appears that says it would like to establish connection, a connection that does not to be free and that Aden would like to have afrimitet. Bertina clips rejects this and thinks it is editing. We called Erion room confessions which confirms that it is his word and would like to say that the last, to show that it would like to have company with Aden. Ada thinks it was the best pergjgija Bertinen. Bertina Erion wants to talk, but can not the least for the moment.
]]

Saturday, 27 March 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #9, 27 Mars 2010

Nominimet 27 Mars 2010 Big Brother Albania

Big Brother Albania 3: Nominimet #9, 27 Mars 2010 (27.03.2010)

EDUARDI, MANAL, JETMIRI dhe OLTA

Tre banoret qe i shpetuan eleminimit per kete jave kane nje rol te vecante ne kandidaturat per javen tjeter. Ata zgjedhin nga nje ngjyre e me pas nga dy persona per te formuar skuadren e tyre. Keshtu Hakiu zgjedh ngjyren blu dhe skuadra e tij formohet nga Erioni dhe Miri. Klodi me ngjyren e bardhe perzgjedh Mandin dhe Tatianen, ndersa Olta me ngjyren e kuqe, perzgjedh Seldin dhe Domeniken. Te perjashtuarit nga perzgjedhja jane Edi dhe Manal te cilet automatikisht shkojne ne televotim. Cdo skuader shkon ne nje dhome te vecante dhe aty vendosin se cili banor prej tyre, brenda skuadres, mund te shkoje ne nominim. Pervec kesaj, Edi dhe Manal japin kandidaturat e tyre te cilat i bashkangjiten nominimeve te nxjerra nga banoret e tjere. Ne kandidim per kete jave shkojne Edi, Manal, Miri dhe Olta. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Run of the week

Three residents who survived elimination for this week have a special role in the nominations for next week. They choose from a color and then by two persons to form their team. So Hakiu choose color blue and his team formed by Erioni and Miri. Klodi with white color and select Tatianen Mandi, while Diana with red color, select SELDI and Domeniken. The selection are excluded from Edi and Manal who automatically go to Televoting. Every team goes to a special room and there decide which of their resident within the team can go in nomination. In addition, Edi and Manal give their candidacies which join nominations issued by other residents. We run this week go Edi, Manal, Miri and Diana.
]]

Big Brother Albania 3: Surpriza, Olta Takon te Atin!

Olta Big Brother Albania 3Big Brother Albania 3: Surprize, Olta takohet me te atin, Spektakli #10, 27.03.2010

Surprize per Olten, takimi me te atin

Zarfi i kuq hapet prej Oltes dhe ajo befasohet kur ne te shikon nje artikull gazete ne te cilen ishte shkruar deklarata e babait te saj qe shprehej se ishte i zhgenjyer prej vajzes se tij. Olta preket nga ky artikull dhe keto fjale, ajo mendon se ai i ka thene per faktin qe mori vesh se vajza e tij pi cigare, ndersa per sjelljen e saj, ajo mendon se nuk eshte aspak e ekzagjeruar. Arbana i kerkon qe te shkoje ne dhomen e kuqe dhe atje ajo befasohet kur shikon orendite e shtepise saj. Ne duar merr nje kornize me foton e familjes, e ndersa e puth, qan. Ajo tregon se e ka marre malli per shtepine e familjen e saj. Olta ka patur nje raport te mire e te forte me babain e saj e kjo gje tregohet edhe ne rrefimin e Oltes qe shfaqet me ane te nje klipi. Ne klip, Olta rrefen se i ati nuk donte qe ajo te hynte ne BB dhe tregon se nuk mendon se ai mund te vije e ta takoje. “Nese nuk vjen, do te thote se nuk pranon zgjedhjen dhe veprimet e mia”- shprehet ajo. Ne dhomen e bardhe, shume afer Oltes, ndodhet babai i saj i cili ka ardhur per ta takuar ate. Arbana tregon se ai artikull nuk ishte i vertete, por vec nje shaka per Olten. Olta gezohet dhe akoma me shume kur i ati vjen prane saj. Ajo e puth e perqafon plot mall ate. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Surprise to Olten, meeting with her father

Red envelope Oltes and it opens from befasohet when we see a newspaper article in which it was written statement of her father who said he was disappointed with his daughter. Diana affected by this article and these words, she thinks that he has said for the fact that he understood that his daughter smoke, while for her behavior, she thinks that it is not exaggerated. Arbana asks to go in the red room and there she befasohet when looking furniture of her house. We hand takes a picture frame with family, and while the kiss, crying. It shows that it has received goods for her family home. Diana had a good report and strong with her father and that everything shown in the story that appears Oltes by a clip. In the clip, Diana recounts that her father that she did not want to enter the BB and shows he does not think he can come to meet him. "If there is, means that does not accept my choice and actions" - she says. In the white room, very close Oltes, is her father who has come to meet Him. Arbana article shows that it was not true, but just a joke for Olten. Diana enjoyed and still more when he comes near her father. She kisses and embraces it full of merchandise.
]]

Saturday, 20 March 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #8, 20 Mars 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 8

Big Brother Albania 3: Nominimet #8, 20 Mars 2010 (20.03.2010)

Te kandiduarit e kesaj jave jane:
BERTINA, HAKIU, KLODI dhe OLTA

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Saturday, 6 March 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #6, 6 Mars 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 6

Big Brother Albania 3: Nominimet #6, 6 Mars 2010

DOMENIKA, JETMIRI, OLTA dhe REZARTA

Kandidimet dhe surprize per banoret
Per banoret ka ardhur momenti per te bere nominimet e javes. Ata shkojne ne dhomen e rrefimit dhe japin dy emra dhe dy arsye se perse i zgjedhin keta banore. Nga nominimet e tyre, ne kandidim per kete jave shkojne Rezarta, Olta, Domenika dhe Jetmiri. Arbana ua komunikon kete edhe banoreve. Ajo fton Aden qe te shkoje ne dhomen e rrefimit e te marre nje kuti ne te cilen ndodhen disa fletepalosje kua banoret do te shenojne nje deshire qe ata kane si dhe emrin e njerit banor per te cilin do donin qe te kishin realizimin e deshires. Banoret shkruajne te kenaqur deshirat e tyre duke e patur pak te veshtire se cfare te zgjedhin. Arbana u komunikon banoreve se per ta ka nje surprize. Ata shohin nje klip ne te cilin shfaqet nje piste patinazhi dhe nje cift patinatoresh dike patinuar. Kjo perben proven javore per javen tjeter ku banoreve do t’u jepet mundesia qe te dalin per pak kohe nga shtepia e cifti i instruktoreve do t’u mesoje patinazhin artistik. /t.ch./

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nominations and surprise for residents
Moment has come for residents to make nominations of the week. They go to the confession room and give two names and two reasons why i choose these people. From their nominations, the nomination for this week go Rezarta, Diana, and Jetmiri Domenika. Arbana residents communicates this well. She invites Aden to go in the confession room and take a box in which are some kua Leaflets will notify residents that they desire and the name of one resident for whom would you want to have the realization of desire. Residents write their wishes satisfied by having little difficult what to choose. Arbana was to communicate to residents that there is a surprise. They see a clip in which appears a skating track and a pair skater patinuar someone. This is proven downloads for the next week where residents will be given the opportunity to come home for a while the couple of instructors will teach artistic skating.
]]

Saturday, 13 February 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #3, 13 Shkurt 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 3
BIG BROTHER ALBANIA 3: NOMINIMET #3, 13 SHKURT 2010

DOMENIKA, EDUARD, JETMIR, OLTA, SELDI, RENATO

Gjashte prej banoreve ne nominim
Arbana u kerkon banoreve qe te shkojne ne dhomen e rrefimit e aty te thone dy emrat e banoreve te cilet duan qe t’i nominojne duke u dhene keshtu mundesine qe ata te largohen nga loja. Te dhjete banoret, perfshire edhe Renaton i cili e ka per here te pare, shkojne me radhe ne dhomen e rrefimit ku japin arsyet se perse deshirojne t’i nominojne dy banoret e zgjedhur nga ata vete. Nga kandidimet e kryera, ne nominim dalin gjashte persona te cilet jane Eduardi, Olta, Renato te cilet dalin per here te pare si dhe Jetmiri, Seldi dhe Domenika. Arbana u komunikon kete vendim banoreve te cilet nuk reagojne, sikur t’i prisnin ato, pervec Eduardit i cili ngrin ne vend.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Six of residents in nomination
Arbana urging residents to go to confession and there's room to say two names of residents who want to nominojne thus giving them the opportunity to leave the game. The ten residents, including Renato, who has for the first time, go with the time of the confession room where give reasons why residents want to nominojne two selected from them. The nomination carried, the nomination out six persons who are Eduardi, Diana, Renato who come for the first time and Jetmiri, Documentary and Domenika. Arbana communicates this decision were residents who did not react, as to expect them, except Eduardit which freezes in place.
]]

Saturday, 23 January 2010

Big Brother Albania 3: OLTA PROFIL!

BIG BROTHER ALBANIA 3: OLTA PROFIL!Prezantimi i perbashket Pamela, Bertina, Olta, Graciela

- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online